Obundet slumpmässigt urval

Obundet slumpmässigt urval innebär att alla enheter i populationen har lika stor chans att komma med i urvalet. Oberoende urval kallas två (eller flera) urval där valet till det ena urvalet inte påverkar eller påverkas av valet till det andra urvalet.

Tillbaka till ord och begrepp