Direktion

ÅSUBs direktionsmedlemmar 2016 - 2019

Lantråd och regeringschef Katrin Sjögren, Ålands landskapsregering (ordförande)

Bitr. finanschef Runa Tufvesson, Ålands landskapsregering (viceordförande)

Kommundirektör Erik Brunström, Finströms kommun

Verkställande direktör Anders Ekström, Ålands näringsliv 

Biträdande professor Edvard Johansson, Åbo Akademi

 

Direktionsprotokoll finns att tillgå här