Direktion

ÅSUBs direktionsmedlemmar 2016 - 2019

Lantråd och regeringschef Katrin Sjögren, Ålands landskapsregering (ordförande)

Bitr. finanschef Runa Tufvesson, Ålands landskapsregering (viceordförande)

Kommundirektör Erik Brunström, Finströms kommun

Verkställande direktör Anders Ekström, Ålands näringsliv 

Biträdande professor Edvard Johansson, Åbo Akademi

Avdelningschef Linnéa Johansson, Ålands landskapsregering (från december 2018)

Enhetschef John Kling, SCB (från december 2018)

 

Direktionsprotokoll finns att tillgå här