Direktion

ÅSUBs direktionsmedlemmar 2020 - 2023

Lantråd och regeringschef Veronica Törnroos, Ålands landskapsregering (ordförande)

Bitr. finanschef Runa Tufvesson, Ålands landskapsregering (viceordförande)

Kommundirektör Erik Brunström, Finströms kommun

Verkställande direktör Anders Ekström, Ålands näringsliv 

Biträdande professor Edvard Johansson, Åbo Akademi

Avdelningschef Linnéa Johansson, Ålands landskapsregering 

Avdelningschef  Mikael Schöllin, SCB

 

Direktionsprotokoll finns att tillgå här