Direktion

ÅSUBs direktionsmedlemmar 2020 - 2023

Lantråd och regeringschef Veronica Thörnroos, Ålands landskapsregering (ordförande)

Kommundirektör Erik Brunström, Finströms kommun

Verkställande direktör Jan-Erik Rask, Ålands näringsliv 

Biträdande professor Edvard Johansson, Åbo Akademi

Avdelningschef Linnéa Johansson, Ålands landskapsregering 

Avdelningschef  Mikael Schöllin, SCB

Hållbarhetskoordinator Henrika Österlund, Ålands landskapsregering

 

Direktionsprotokoll finns att tillgå här