På tal om jämställdhet

ÅSUB har tillsammans med landskapsregeringen gett ut publikationen På tal om jämställdhet - Åland 2021. Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på kvinnor och män. Förutom befolkningsmässiga uppgifter ingår även uppgifter om sysselsättning, inkomster och löner, barnomsorg, pensionstagare, utbildning, brott, fritid och politiskt deltagande mm. Kontaktperson vid landskapsregeringen är Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet.

Publikationen kan beställas avgiftsfritt i fomuläret nedan.

På tal om jämställdhet - Åland 2021 finns även att tillgå i pdf-format.

Beställningsformulär

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Jag vill beställa