Percentil

Percentil innebär hundradelar. Observationerna ordnas i storleksordning och datamängden delas in i hundradelar. 50-percentilen delar observationerna på hälften (medianen). 30-percentilen är det värde som delar observationerna så att 30 procent är mindre och 70 större. Jämför decil och kvartil.

Tillbaka till ord och begrepp