Population

I statistiken kallas den målgrupp som studeras population. Målgruppen är till exempel en grupp individer med en eller flera på förhand bestämda egenskaper, till exempel en viss ålder, hemort eller kön.

Tillbaka till ord och begrepp