Preliminär publiceringskalender - Konsumentprisindex

 < Tillbaka

Preliminärt publiceringsdatum Avser
13.1.2023 Konsumentprisindex december 2022
20.2.2023 Konsumentprisindex januari 2023
15.3.2023 Konsumentprisindex februari 2023
14.4.2023 Konsumentprisindex mars 2023
15.5.2023 Konsumentprisindex april 2023
14.6.2023 Konsumentprisindex maj 2023
14.7.2023 Konsumentprisindex juni 2023
15.8.2023 Konsumentprisindex juli 2023
14.9.2023 Konsumentprisindex augusti 2023
13.10.2023 Konsumentprisindex september 2023
14.11.2023 Konsumentprisindex oktober 2023
14.12.2023 Konsumentprisindex november 2023
15.1.2024 Konsumentprisindex december 2023