Primärdata

Data som samlats in för ett specifikt ändamål, till exempel genom en enkätundersökning. Primärdata kan även kallas rådata om data inte har genomgått bearbetning eller annan manipulation.

Tillbaka till ord och begrepp