Rampopulation

De enheter i en population som finns upptagna i ett register. Rampopulation och målpopulation är inte alltid identiska, till exempel på grund av att register kan vara inaktuella.

Tillbaka till ord och begrepp