Registerundersökning

En registerundersökning innebär att information som finns i befintliga register används som underlag. Ingen direktinsamling görs.

Tillbaka till ord och begrepp