Regressionsanalys

En statistisk metod där man skapar en funktion (en matematisk formel) som bäst beskriver den data som finns. Regressionsanalys kan användas för att förutsäga ett värde för en variabel utifrån ett känt värde för en annan variabel. Det finns flera olika typer av regressionsanalyser som bland annat linjär regression och logistisk regression.

Tillbaka till ord och begrepp