Relativa tal

Relativa tal är satta i förhållande till någonting, till exempel i förhållande till 100 000 invånare. Det gör det lättare att jämföra till exempel hur ofta en viss händelse inträffar i olika länder med olika stora befolkningar än att jämföra antalet händelser. Relativa tal kan också anges som procent. Jämför absoluta tal.

Tillbaka till ord och begrepp