Reliabilitet

Reliabilitet anger noggrannheten i mätningar, den säkerhet med vilken just den variabel som man vill mäta fångas upp. Jämför validitet

Tillbaka till ord och begrepp