Rörligt diagram: Befolkningspyramid 1975–2040* (Befolkning enligt ålder och kön, %)

I det rörliga diagrammet nedan illustreras hur åldersfördelningen för Ålands befolkning har förändrats från år 1975 fram till år 2023, och hur den beräknas fortsätta förändras fram till år 2040 (enligt ÅSUBs befolkningsprognos från år 2019). Diagrammet illustrerar tydligt hur den största åldersklassen år 1975 var 25–29 åringar för att år 2010 ha förändrats till 60–64 åringar! Intressant nog har 55–59 åringar blivit den största åldersklassen år 2023. Prognosen för år 2040 ser betydligt jämnare ut, det intressanta är att se hur de äldsta åldersgrupperna växer mot slutet av prognosen.

Befolkningspyramid 1975-2040, rörligt diagram

*) Uppgifterna för åren 2024–2040 är hämtade från ÅSUBs befolkningsprognos år 2019 (basscenario).

En befolkningspyramid har egentligen bara formen av en pyramid i ett utvecklingsland, där nativiteten är hög och medellivslängden låg. I ett industriland ökar mängden befolkning i arbetsför ålder, och när ett land har varit industrialiserat länge får man en större mängd pensionärer.

Uppdaterad 7.5.2024