Rörligt diagram: Befolkningspyramid 1975–2040* (Befolkning enligt ålder och kön, %)

I det rörliga diagrammet nedan illustreras hur åldersfördelningen för Ålands befolkning har förändrats från år 1975 fram till år 2018, och hur den beräknas fortsätta förändras fram till år 2040 (enligt Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2015). Diagrammet illustrerar tydligt hur den största åldersklassen år 1975 var 25–29 åringar för att år 2010 ha förändrats till 60–64 åringar! Intressant nog har 50–54 åringar blivit den största åldersklassen år 2018. Prognosen för år 2040 ser betydligt jämnare ut, det intressanta är att se hur de äldsta åldersgrupperna växer mot slutet av prognosen.

*) Uppgifterna för åren 2019–2040 är hämtade från Statistikcentralens prognos (2015) för Åland.

En befolkningspyramid har egentligen bara formen av en pyramid i ett utvecklingsland, där nativiteten är hög och medellivslängden låg. I ett industriland ökar mängden befolkning i arbetsför ålder, och när ett land har varit industrialiserat länge får man en större mängd pensionärer.

Uppdaterad 29.5.2019