Sannolikhet

Sannolikhet är ett mått på hur troligt det är att händelser inträffar. Sannolikheten är alltid ett tal mellan noll och ett. Det enklaste sättet att räkna ut sannolikhet på är att dividera antalet gynnsamma utfall med antalet möjliga utfall.

Tillbaka till ord och begrepp