SAVE THE DATE - Seminarium 2.9

Trender på arbetsmarknaden
- åländska och nordiska perspektiv

När? 2.9, kl. 13.00 
Var? Lagtingets auditorium (Sälskär), Mariehamn

Välkommen den 2:a september då forskningsinstitutet Nordregio och ÅSUB i samarbete bjuder in till ett seminarium om trenderna på arbetsmarknaden. Du kommer att få höra om trender på den åländska arbetsmarknaden och om den unga arbetskraftens rörlighet i Norden. Vilka utmaningar har vi på arbetsmarknaden på Åland? Vilken typ av yrken kommer att efterfrågas i framtiden? Hur påverkas arbetsmarknaden av megatrenderna som en åldrade befolkning och teknikutvecklingen? Varför flyttar unga tidigt i karriären, var vill de bo, studera och jobba?

Seminarium trender på arbetsmarknaden 2.9.24

Maria Viktorsson, utredare vid ÅSUB, presenterar den nya arbetsmarknadsbarometern och tar upp arbetsmarknadsfrågor ur ett åländskt perspektiv. Hilma Salonen och Anna Berlina från Nordregio kommer till Åland för att berätta om den unga arbetskraftens rörlighet och utveckling av attraktiv utbildning i mindre städer. Varför flyttar unga, var vill unga i Norden bo och studera och hur lockar man unga att bli kvar?

Preliminärt program, med start kl. 13:

  • Katarina Fellman, direktör ÅSUB hälsar välkommen och inleder seminariet.
  • ”Utvecklingen av den åländska arbetsmarknaden – trender”. Presentation av Arbetsmarknadsbarometern. Maria Viktorsson, utredare, ÅSUB. Frågor och dialog med seminariedeltagare.
  • Kort information om vad som presenteras efter pausen samt projekt med liknande tema som ÅSUB jobbar med framöver, Sanna Roos, forskningschef, ÅSUB.
  • Paus. Kaffe och småbröd serveras.
  • ”Den unga arbetskraftens rörlighet", äldre forskare, Hilma Salonen, Nordregio.
  • "Hur kan vi etablera och utveckla attraktiva perifera utbildningsinstitutioner i Norden? Vad kännetecknar unga vuxna som väljer att utbilda sig i mindre städer, och vilka är deras främsta motiv?”, Anna Berlina, forskare, Nordregio
  • Frågor och diskussion.
     

Tillfället är öppet för alla och ingen förhandsanmälan behövs. 

Mer information kommer i augusti.

Varmt välkommen!