Sekundärdata

Information som inte behöver samlas in (primärdata) utan som redan finns tillgänglig.

Tillbaka till ord och begrepp