Sjöfart - Handelsflottan, sysselsättning och passagerarflöden

< Tillbaka

Vår ordinarie sjöfartsstatistik omfattar dels uppgifter om handelsflottans storlek och registertillhörighet, och dels uppgifter om sysselsättning och passagerarflöden.

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Handelsflottan, sysselsättning och passagerarflöden

Tabeller

Den åländskägda handelsflottan, inklusive landskapsägda färjor, 2000-2018, efter år, antal, bruttoton (Bt) och flagg
Tabell Excel
Sysselsatta inom sjötransport på Åland 2009-2016, efter år och kön
Tabell Excel
Arbetande inom sjötransport 2009-2016, efter år och kön. Inkluderar finländsk personal på åländskregistrerade fartyg
Tabell Excel
Resande till och från utlandet på åländska hamnar 2000-2018, efter år och hamn
Tabell Excel
Passagerare på taxfreeresor till och via Åland 2003-2018, efter år och rutt
Tabell Excel