Sjöfart - Handelsflottan, sysselsättning och passagerarflöden

< Tillbaka

Vår ordinarie sjöfartsstatistik omfattar dels uppgifter om handelsflottans storlek och registertillhörighet, och dels uppgifter om sysselsättning och passagerarflöden.

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Handelsflottan, sysselsättning och passagerarflöden

Tabeller

Den åländskägda handelsflottan, inklusive landskapsägda färjor, 2000-2021, efter år, antal, bruttoton (Bt) och flagg
Tabell Excel Databas
Sysselsatta inom sjötransport på Åland 2009-2019, efter år och kön
Tabell Excel Databas
Arbetande inom sjötransport 2009-2019, efter år och kön. Inkluderar finländsk personal på åländskregistrerade fartyg
Tabell Excel Databas
Resande till och från utlandet på åländska hamnar 2000-2021, efter år och hamn
Tabell Excel Databas
Passagerare på taxfreeresor till och via Åland 2003-2021, efter år och rutt
Tabell Excel Databas

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB