Sjöfart - Konjunkturindikatorer för sjöfarten

< Tillbaka

Denna statistik omfattar olika internationella index som dels speglar kostnadsläget för sjöfarten (bränslekostnader), dels indikatorer som speglar läget på marknads- och intäktsidan för såväl torrlast- som tankerverksamhet.

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Konjunkturindikatorer för sjöfarten

Tabeller

Priset (USD/ton) på lågsvavlig marindiesel (LSMGO) i Rotterdam 2014-2021, efter år och månad
Tabell Excel Databas
Index för internationell torrlastfrakt 2011-2021 (Baltic Dry Index, 1985 = 1 000), efter år och månad
Tabell Excel Databas
Index för tankerfrakter på rutter mellan nordvästeuropeiska hamnar (Worldscale, Aframax tankers; 70 000–100 000 dwt) 2008-2021, efter år och månad
Tabell Excel Databas

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB