Sjöfart - Konjunkturindikatorer för sjöfarten

< Tillbaka

Denna statistik omfattar olika internationella index som dels speglar kostnadsläget för sjöfarten (bränslekostnader), dels indikatorer som speglar läget på marknads- och intäktsidan för såväl torrlast- som tankerverksamhet.

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Konjunkturindikatorer för sjöfarten

Tabeller

Priset (USD/ton) på lågsvavlig marindiesel (LSMGO) i Rotterdam 2014-2022, efter år och månad
Tabell Excel Databas
Index för internationell torrlastfrakt 2011-2022 (Baltic Dry Index, 1985 = 1 000), efter år och månad
Tabell Excel Databas
Index för tankerfrakter på rutter mellan nordvästeuropeiska hamnar (Worldscale, Aframax tankers; 70 000–100 000 dwt) 2008-2022, efter år och månad
Tabell Excel Databas