Sjöfart - Tabeller

< Sjöfart

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Sjöfart

Handelsflottan, sysselsättning och passagerarflöden

Vår ordinarie sjöfartsstatistik omfattar dels uppgifter om handelsflottans storlek, och dels uppgifter om sysselsättning, passagerarflöden och frakt.

Den åländskägda handelsflottan, inklusive landskapsägda färjor, 2000-2023 efter år, antal, bruttoton (Bt) och flagg
Tabell Excel Databas
Sysselsatta inom sjötransport på Åland 2009-2021 efter år och kön
Tabell Excel Databas
Arbetande inom sjötransport 2009-2021 efter år och kön. Inkluderar finländsk personal på åländskregistrerade fartyg
Tabell Excel Databas
Resande till och från utlandet på åländska hamnar 2000-2023 efter år och hamn
Tabell Excel Databas
Passagerare på taxfreeresor till och via Åland 2003-2023 efter år och rutt
Tabell Excel Databas
Godstrafik med fartyg mellan Åland och Finland 2016-2023 efter riktning och varuslag
Tabell Excel Databas
Utrikes sjöstransporter 2016-2023 efter riktning och varuslag
Tabell Excel Databas

Konjunkturindikatorer för sjöfarten

Denna statistik omfattar olika internationella index som dels speglar kostnadsläget för sjöfarten (bränslekostnader), dels indikatorer som speglar läget på marknads- och intäktsidan för såväl torrlast- som tankerverksamhet.

Priset (USD/ton) på lågsvavlig marindiesel (LSMGO) i Rotterdam 2014-2023, efter år och månad
Tabell Excel Databas
Index för internationell torrlastfrakt 2011-2023 (Baltic Dry Index, 1985 = 1 000), efter år och månad
Tabell Excel Databas
Index för tankerfrakter på rutter mellan nordvästeuropeiska hamnar (Worldscale, Aframax tankers; 70 000–100 000 dwt) 2008-2023, efter år och månad
Tabell Excel Databas