Slumpmässigt urval

Slumpmässigt urval (sannolikhetsurval) innebär ett urval där varje individ (enhet) i en population har en känd sannolikhet att bli uttagen. Se även obundet slumpmässigt urval och stratifierat urval.

Tillbaka till ord och begrepp