Social hållbarhet 1: Relativ förändring i befolkningen i olika regioner, procent

Detta nyckeltal visar att det är stor tillväxt i den stadsnära landsbygden, där befolkningen sedan år 1970 har mer än fördubblats. I skärgården, å andra sidan, har befolkningen minskat med omkring 26 procent. Kärnlandsbygden har haft ungefär samma positiva utveckling som Mariehamns stad, med ca 35 procents respektive 37 procents ökning.

Infografik om befolkningsförändringen på Åland

Med stadsnära landsbygd avses kommunerna Jomala och Lemland. Kärnlandsbygd omfattar Eckerö, Hammarland, Finström, Geta, Lumparland, Saltvik och Sund. Skärgårdskommunerna är Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö.

Uppdaterad 29.4.2022