Social hållbarhet 1: Relativ förändring i befolkningen i olika regioner, procent

Detta nyckeltal visar att det är stor tillväxt i den stadsnära landsbygden, där befolkningen sedan år 1970 har ökat med hela 185 procent. I skärgården, å andra sidan, har befolkningen minskat med omkring 27 procent. Kärnlandsbygden har haft ungefär samma positiva utveckling som Mariehamns stad, med ca 34 procents respektive 38 procents ökning.

Infografik om befolkningsförändringen på Åland

Med stadsnära landsbygd avses kommunerna Jomala och Lemland. Kärnlandsbygd omfattar Eckerö, Hammarland, Finström, Geta, Lumparland, Saltvik och Sund. Skärgårdskommunerna är Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö.

Uppdaterad 7.5.2024