Social hållbarhet 10: Valdeltagandet i kommunal-, lagtings- samt riksdagsval på Åland (%)

Detta nyckeltal illustrerar valdeltagandet i de två lokala valen, kommunalvalet och lagtingsvalet, samt riksdagsvalet (val av riksdagsledamot för Finlands riksdag). Valdeltagandet har konsekvent varit högre i kommunal- och lagtingsvalen, än i riksdagsvalen. Valdeltagandet är lågt på Åland sett i ett nordiskt perspektiv.

År 2019 var valdeltagandet i riksdagsvalet ca 59,7 procent, en ökning jämfört med år 2015. I kommunalvalet var valdeltagandet ca 66,4 procent (en procentenhet lägre än år 2015) och i lagtingsvalet var valdeltagandet ca 69,7 procent (något lägre än år 2015). År 2015 karaktäriserades dock både kommunalval samt lagtingsval av ett kraftigt ökande valdeltagande, i kommunalvalet var valdeltagandet drygt 67 procent (det högsta sedan 2003) och i lagtingsvalet var valdeltagandet mer än 70 procent (högsta under perioden 1971–2019).

Infografik om valdeltagandet på Åland

Landstingsvalet och kommunalvalet hölls 1971, medan riksdagsvalet hölls år 1972. Nu gällande självstyrelselag trädde i kraft 1 januari 1993, varvid man bytte namn på parlamentet från Landsting till Lagting.

Uppdaterad 6.11.2019