Social hållbarhet 10: Valdeltagandet i kommunal-, lagtings- samt riksdagsval på Åland (%)

Detta nyckeltal illustrerar valdeltagandet i de två lokala valen, kommunalvalet och lagtingsvalet, samt riksdagsvalet (val av riksdagsledamot för Finlands riksdag). Valdeltagandet har konsekvent varit högre i kommunal- och lagtingsvalen, än i riksdagsvalen. Valdeltagandet är lågt på Åland sett i ett nordiskt perspektiv.

I kommunalvalet år 2023 var valdeltagandet ca 64,0 procent (2,3 procentenheter lägre än år 2019) och i lagtingsvalet (år 2023) var valdeltagandet ca 68,3 procent (1,4 procentenheter lägre än år 2019). I riksdagsvalet var valdeltagandet år 2023 ca 59,7 procent, samma valdeltagande som år 2019.

Infografik om valdeltagandet på Åland

Landstingsvalet och kommunalvalet hölls 1971, medan riksdagsvalet hölls år 1972. Nu gällande självstyrelselag trädde i kraft 1 januari 1993, varvid man bytte namn på parlamentet från Landsting till Lagting.

Uppdaterad 10.11.2023