Social hållbarhet 10: Valdeltagandet i kommunal-, lagtings- samt riksdagsval på Åland (%) 1971–2019

Detta nyckeltal illustrerar valdeltagandet i de två lokala valen, kommunalvalet och lagtingsvalet, samt riksdagsvalet (val av riksdagsledamot för Finlands riksdag). Valdeltagandet har konsekvent varit högre i kommunal- och lagtingsvalen, än i riksdagsvalen. Valdeltagandet är lågt på Åland sett i ett nordiskt perspektiv.

År 2015 karaktäriserades dock av ett kraftigt ökande valdeltagande, i riksdagsvalet deltog ca 58 procent av de röstberättigade (högsta sedan 2003), i kommunalvalet var valdeltagandet drygt 67 procent (även det högsta sedan 2003) och i lagtingsvalet var valdeltagandet mer än 70 procent (högsta under perioden 1971–2015).

År 2019 var valdeltagandet i riksdagsvalet ca 59,7 procent, en ökning jämfört med år 2015.

Landstingsvalet och kommunalvalet hölls 1971, medan riksdagsvalet hölls år 1972. Nu gällande självstyrelselag trädde i kraft 1 januari 1993, varvid man bytte namn på parlamentet från Landsting till Lagting.

Uppdaterad 29.5.2019