Social hållbarhet 11: Risken för arbetslöshet, %

Detta nyckeltal illustrerar risken för arbetslöshet på Åland år 2020 (preliminära uppgifter). År 2019 var 14 039 personer i åldern 18–64 år sysselsatta på Åland, av dessa var så mycket som 518 personer arbetslösa år 2020. Risken för arbetslöshet var således preliminärt ca 3,7 procent (1,3 procent år 2019). År 2020 var ett speciellt år på grund av coronapandemin och de tillhörande restriktionerna som påverkade den åländska arbetsmarknaden i mycket hög omfattning. Under året steg arbetslösheten till så höga nivåer som inte tidigare uppmätts på Åland, detta speglas även i risken för arbetslöshet.

Risken tenderar normalt att vara marginellt högre för män än för kvinnor, men år 2020 var arbetslöshetsrisken 3,8 procent för kvinnorna och 3,6 procent för männen. År 2020 var arbetslöshetsrisken för studerande ca 8,5 procent (5,3 procent år 2019), medan arbetslöshetsrisken för arbetslösa var så mycket som ca 53,9 procent (45,2 procent år 2019). Den allmänna arbetslöshetsrisken (oberoende av huvudsaklig verksamhet året innan) var i slutet av år 2020 bland befolkningen i åldern 18–64 år ca 5,7 procent (3,0 år 2019).

Infografik om risken för arbetslöshet på Åland

Uppgifterna gäller situationen den 31 december. Det vill säga i figuren ovan antalet sysselsatta den 31.12.2019 och antalet arbetslösa den 31.12.2020. Uppgifterna gäller personer i åldern 18–64 år. Dessa uppgifter framgår av en samkörning av ÅSUB:s sysselsättningsstatistik med Arbets- och näringsministeriets material över arbetslösa. Vanligtvis tas uppgifterna för arbetslöshetsrisk enbart ur sysselsättningsstatistiken. Sysselsättningsstatistiken kommer dock med två års eftersläpning, varför denna publicering innehåller uppgifter ur Arbets- och näringsministeriets material och kan anses vara preliminära uppgifter. Uppgifterna för föregående år är reviderade med hjälp av sysselsättningsstatistiken.

Uppdaterad 25.11.2021