Social hållbarhet 11: Risken för arbetslöshet, %

Detta nyckeltal illustrerar risken för arbetslöshet på Åland år 2022 (preliminära uppgifter). År 2021 var 13 697 personer i åldern 18–64 år sysselsatta på Åland, av dessa var 150 personer preliminärt arbetslösa år 2022. Risken för arbetslöshet var således preliminärt ca 1,1 procent (1,2 procent år 2021). Risken tenderar normalt att vara marginellt högre för män än för kvinnor, år 2022 var arbetslöshetsrisken preliminärt 1,3 procent för män och 0,9 procent för kvinnor. 

År 2022 var arbetslöshetsrisken för studerande ca 4,5 procent (5,1 procent år 2021), medan arbetslöshetsrisken för arbetslösa var ca 37,7 procent (33,8 procent år 2021). Den allmänna arbetslöshetsrisken (oberoende av huvudsaklig verksamhet året innan) var i slutet av år 2022 bland befolkningen i åldern 18–64 år ca 3,2 procent (4,3 procent år 2021).

Infografik om risken för arbetslöshet på Åland

Uppgifterna gäller situationen den 31 december. Det vill säga i figuren ovan antalet sysselsatta den 31.12.2021 och antalet arbetslösa den 31.12.2022. Uppgifterna gäller personer i åldern 18–64 år. Dessa uppgifter framgår av en samkörning av ÅSUB:s sysselsättningsstatistik med Arbets- och näringsministeriets material över arbetslösa. Vanligtvis tas uppgifterna för arbetslöshetsrisk enbart ur sysselsättningsstatistiken. Sysselsättningsstatistiken kommer dock med två års eftersläpning, varför det senaste året i denna statistik innehåller uppgifter ur Arbets- och näringsministeriets material och kan anses vara preliminära uppgifter. Uppgifterna för föregående år är reviderade med hjälp av sysselsättningsstatistiken.

Uppdaterad 10.11.2023