Social hållbarhet 13: Det relativa sysselsättningstalet

I detta nyckeltal visas det relativa sysselsättningstalet på Åland mellan åren 1987 och 2020. År 2020 var det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 16–64 år ca 73,7 procent (79,1 procent år 2019). Den stora minskningen år 2020 beror i stort sett till sin helhet på coronapandemin och de tillhörande restriktionerna.

Det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 55–64 år var år 2020 lite högre, ca 74,9 procent av de personerna var sysselsatta. Personer i åldern 16–24 hade betydligt lägre sysselsättningstal år 2020, ca 38,3 procent - med den naturliga förklaringen att majoriteten i den åldern studerar.

Infografik om sysselsättningstalet på Åland

Sysselsättningen beräknas såsom antalet sysselsatta i åldern 16–64 år per befolkning i åldern 16–64 år. År 2019 infördes nya datakällor i produktionsprocessen (exempelvis Inkomstregistret) och där bland annat studerande som arbetat extra i slutet av året nu klassificeras som studerande, och inte sysselsatta som tidigare. Detta har föranlett en minskning i antalet sysselsatta (samt arbetskraft), och samtidigt en ökning i antalet studerande (samt personer utanför arbetskraften).

Uppdaterad 11.3.2022