Social hållbarhet 5: Förväntad medellivslängd vid födseln

De åländska kvinnorna förväntades år 2021 ha en längre medellivslängd än de åländska männen. Den förväntade medellivslängden var för kvinnorna 86,3 år och för männen 82,3 år (en skillnad på ca 4,0 år).

Infografik om den förväntade livslängden på Åland

De årliga variationerna på den förväntade medellivslängden kan bli stora med en så liten befolkningsmängd som Åland. En säkrare uppgift skulle vara om man tog ett femårs genomsnitt, för åren 2017–2021 skulle då den förväntade medellivslängden vara 86,0 år för kvinnor och 81,2 år för män (totalt 83,6 år). Uppgifterna för förväntad medellivslängd baserar sig på statistik om dödsfall under året.

Observera att de årliga uppgifterna märkta med asterisk (*) i Excelfilen bygger på ÅSUB:s egna beräkningar, medan de övriga åren är uppgifter från Statistikcentralen i Finland.

Uppdaterad 18.11.2022