Social hållbarhet 8: Niondeklassisters verksamhet efter grundskolestudierna

Nedan följer en kartläggning av niondeklassisternas verksamhet efter grundskolestudierna. Knappt 88 procent av niondeklassisterna (på vårterminen) fortsatte år 2022 (på hösten) att studera efter att de avklarat grundskolestudierna. Andelen arbetar/okända var år 2021 ca 7,0 procent. Majoriteten av de som räknas som arbetar/okända var dock yngre än 17 år, och kommer exempelvis inte med i registret över studerande utanför Åland (de är inte berättigade att lyfta studiestöd). Tidigare uppföljningar av de personer som klassificerats som arbetar/okända visar att de ofta återupptar studierna ett år senare (efter exempelvis ett sabbatsår).

Infografik om sysselsättning efter grundskolan på Åland

År 2012 har metoden vid framtagning av statistiken ändrats, då tillgången till bättre registerdata över grundskoleelever erhållits. Från och med år 2012 och framåt utgår statistiken från de personer som gick i årskurs nio (oberoende av ålder) på vårterminen. Tidigare år har, på grund av bristande tillgång till registerdata, statistiken utgått från personer som var 15 år (uppgift om årskurs fanns inte).

Uppgifterna är framtagna genom att samköra olika register. Uppgifter om studier har vi dels om de som studerar i skolorna på Åland, samt de ålänningar som studerar utomlands (om de lyfter studiestöd). Huruvida en person blir yrkesverksam direkt efter avklarad grundskola har vi tyvärr inte uppgifter om, varför benämningen blir Arbetar/okända. Ytterligare en förklaring till gruppen Arbetar/Okända är att vårt register över studerande utanför Åland endast innehåller de som lyfter studiestöd, vilket man får först månaden efter att man fyllt 17 år. Uppgifterna är reviderade efter hand när mer information om sysselsättningen erhålls, senaste åren är preliminära uppgifter.

Uppdaterad 10.11.2023