Spridning

Variationen i ett datamaterial kan beskrivas med spridningsmått. En liten spridning betyder att värdena ligger nära varandra medan en hög spridning betyder att värdena skiljer sig mycket från varandra. Mått på spridning är till exempel standardavvikelse, varians, percentilavstånd och variansbredd.

Tillbaka till ord och begrepp