Standardavvikelse

Ett mått på spridning som visar hur mycket observationer i genomsnitt avviker från medelvärdet för en samling observationer. Ju högre standardavvikelse, desto större spridning. Standardavvikelsen kan beräknas eller uppskattas.

Tillbaka till ord och begrepp