Utbildning - Barnomsorgen - Tabeller

< Barnomsorgen

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Barnomsorgen

Tabeller

Antal barn inom barnomsorgen 2023 efter kommun och verksamhetsform (inklusive fritidshem)  
Tabell Excel Databas  

Antal barn i daghemsverksamhet 2023 efter kommun och heldag/deldag

 
Tabell Excel Databas  
Andel barn inskrivna i daghemsverksamhet eller familjedagvård 2023 efter ålder och region  
Tabell Excel Databas  
Daghemsverksamhet 2023 efter kommun  
Tabell Excel Databas  
Antal årsverken inom barnomsorgen 2023 efter typ av uppgift och kön  
Tabell Excel Databas