Statistik

Statistik är en gren inom matematik som ägnas åt insamling, analys och presentation av information eller data. 

Tillbaka till ord och begrepp.