Åldersstrukturen 31.12.2000

Från föregående årsskifte minskade antalet invånare i åldern 0-14 år med minus 5 stycken.
Antalet ökade i randkommunerna och i Mariehamn, men minskade i skärgården och
centralkommunerna. Personerna i åldern 15-64 år blev 28 fler under året. Denna åldersgrupp
ökade i randkommunerna och centralkommunerna, men minskade i de övriga regionerna.
Pensionärernas antal ökade totalt sett med 47 och ökade i randkommunerna, centralkommunerna
och i Mariehamn, medan antalet pensionärer i skärgården minskade.

Hela meddelandet finns i bifogad pdf nedan.