Åldersstrukturen 31.12.2001

I detta statistikmeddelande presenteras åldersstrukturen i de åländska kommunerna 31.12.2001.

Av regionerna har landsbygden den högsta andelen av sin befolkning i åldern 0-14 år, medan Mariehamn har den lägsta. När det gäller befolkning i åldern 15-64 har Mariehamn den högsta andelen såväl av regionerna som av de enskilda kommunerna. Skärgården är den region där denna åldersgrupp utgör den minsta delen av befolkningen.

Från föregående årsskifte ökade antalet invånare i åldern 0-14 år med 9 stycken, antalet personer i åldern 15-64 år med 167 stycken och antalet personer som var 65 år och äldre med 56 stycken.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.