Åldersstrukturen 31.12.2006

Var sjätte ålänning har uppnått pensionsåldernFärska siffror om ålänningarnas åldersstruktur den 31.12.2006 finns nu på ÅSUBs hemsida.
Av befolkningen på 26 923 personer var 5 694 eller drygt 21 procent under 18 år. De som var 18 - 64 år var 16 666 personer vid årets slut, vilket utgjorde nästan 62 procent av befolkningen. Den del av befolkningen som har uppnått 65 års ålder var vid årsskiftet 4 563 personer eller nästan 17 procent av befolkningen.

Fyra personer hade uppnått 100 års ålder, varav tre fyllde 100 under 2006 och en blev 101. Den allra största årskullen var ”53:orna” i dubbel bemärkelse, d.v.s. de som var födda år 1953 och således fyllde 53 år under året. De var 451 personer. Överhuvudtaget fanns de största årskullarna i medelåldern. Mellan 30 och 64 års ålder var alla årskullar större än 300 personer. En annan grupp med stora årskullar var de som föddes under ”baby-boomens” år i slutet av 1980-talet och på 1990-talet. I åldrarna 7 – 18 år var alla ettårsgrupper större än 300 personer. Också de som är födda under 2006 var en stor årskull, 302 personer. Om detta är endast en tillfällig uppgång eller början på en ny period med större årskullar vet vi först om några år.

Ökning av barn under skolåldern
Det ökande antalet födda 2006 bidrog i alla fall, tillsammans med inflyttning, till att åldersgruppen 0 - 6-åringar ökade med 36 personer under året. De som var i skolålder, 7 - 15 år,  minskade med 50 personer p.g.a. att det är stora årskullar som är på väg bort från denna åldersgrupp. Trots detta tillskott ”nerifrån” blev också ungdomarna i åldern 16 – 29 år färre, 23 personer. Detta kan förklaras med flyttningsrörelsens inverkan. De äldre åldersgrupperna växte, 30 – 49-åringarna med 27 personer och 50 – 64-åringarna mest, med 98 personer. De som var 65 år och äldre ökade med 69 personer. Det var främst de yngre pensionärerna som blev flera. De som var i åldrarna 65-74 år ökade med 53 personer, medan de som har fyllt 85 år ökade med endast en person.

Följande tabeller över åldersstrukturen finns på ÅSUBs hemsida:

Befolkning på hela Åland efter kön och ålder 31.12.2006. Åldersindelningen finns både som femårsgrupper och ettårsgrupper.

Förändring av åldersstrukturen 2005 – 2006

Siffror för kommunerna och regionerna finns i tabellen Befolkning efter kommun, kön och ålder 1997 – 2006. Detta är en pc-axis databasfil ur vilken man enkelt kan plocka fram just de uppgifter man behöver. 

Nedan finns en befolkningspyramid som på ett illustrativt sätt visar befolkningens åldersmässiga fördelning.

 

 

Pyramid06