Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland 2005

Totalt utexaminerades 375 personer från de åländska läroinrättningarna på gymnasialstadienivå och högre nivå under 2005. Från den studieförberedande utbildningen vid Ålands lyceum avlade 116 personer examen. Av dessa blev 69 studenter medan 47 tog gymnasieexamen. Från den studieförberedande utbildningen med yrkesprofil utexaminerades 21 personer och från den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadienivå 200 personer. Sammanlagt 38 personer utexaminerades på högre nivå, samtliga på yrkeshögskolenivå.

De enskilda skolor, förutom Lycéet, som utexaminerade flest personer under året var Ålands yrkesskola med 79 samt Ålands hotell- och restaurangskola med 58 personer. Könsfördelningen bland de utexaminerade var totalt sett mycket jämn med 186 kvinnor och 189 män. Ungefär lika många kvinnor som män tog examen vid Ålands Lyceum och Högskolan på Åland, medan de övriga skolorna hade en mer ojämn könsfördelning.

När det gäller utbildningsområden så tog den största andelen, drygt 30 procent, av de utexaminerade examen inom den allmänbildande utbildningen följt av service- och teknikområdena som vardera stod för en dryg femtedel av de avlagda examina. Om man ser till hemorten, var 86 procent av de utexaminerade från Åland, 12 procent från Finland och 2 procent från Sverige.

Hela meddelandet kan du läsa nedan: