Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2017

64 procent av invånarna är födda på Åland, 87 procent är svenskspråkiga

Invånarna med andra modersmål än svenska ökade mera än de svenskspråkiga 2017 och är nu 13 procent av Ålands befolkning. När det gäller födelseort fortsatte tillväxten av personer från utomnordiska länder, men även de som kommer från Finland och Sverige blev flera, liksom de som är födda på Åland. Detta framgår av ÅSUBs statistik över befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31 december 2017.

 

Tabellen visar att invånare födda utom Norden har ökat mest från 2016 till 2017.

36 procent är födda utanför Åland

Av folkökningen på 275 personer 2017 stod invånare födda utanför Åland för 220. De är nu nästan 10 700 eller 36 procent av befolkningen. De som kommer från Finland ökade med drygt 40 och är 5 600 personer eller 19 procent av befolkningen. De är fortfarande en knapp majoritet av de inflyttade, men de som är födda i andra länder blev nästan 180 flera och är nu för första gången över 5 000 eller 17 procent.

De som har Sverige som födelseland ökade med drygt 60 och är närmare 9 procent av ålänningarna. För gruppen födda utanför Norden noteras en ökning på nästan 110 personer och andelen närmar sig åtta procent. Av de drygt 2 200 ålänningar som är födda i utomnordiska länder kommer över 550 från Baltikum, närmare 400 från Rumänien och 600 från övriga Europa, medan nästan 500 är födda i Asien och drygt 200 i övriga delar av världen.

 

Sedan år 2000 har invånarna från utomnordiska länder ökat med över 1 800, de som är födda i Sverige med drygt 1 200 och de som kommer från Finland med 500. Den del av befolkningen som har Åland som födelseort har vuxit med bara drygt 100 personer.

Hälften av 35–39-åringarna är inflyttade

Största andel inflyttade finns det bland invånarna som är mellan 30 och 70 år, över 40 procent. I åldersgruppen 35–39 år är nästan 50 procent födda utanför Åland. Av 10–19-åringarna är drygt 20 procent inflyttade och för barnen under 10 år är siffran 15 procent.

 

Också fördelningen på födelseland bland de inflyttade varierar betydligt med åldern. Till exempel utgör de som är födda i Finland nästan en tredjedel av befolkningen i 60–70-årsåldern men bara hälften så stor andel av 20–30-åringarna och endast fem procent av dem som är under 20. Av invånarna i 30–40-årsåldern kommer närmare 20 procent från ett utomnordiskt land mot drygt 5 procent av invånarna under 20 år och mindre än 5 procent av de som har fyllt 50. De som är födda i Sverige och övriga Norden har en jämnare spridning över ålder. I de flesta åldersgrupper under 65 är de runt 10 procent av invånarna, i vissa upp mot 15. Av de 65 år fyllda utgör de fem procent.

Bland invånarna som är födda på Åland och i Sverige finns det flera män än kvinnor och majoriteten män i dessa grupper förstärktes ytterligare något under året. Av de som är födda i Finland är ett betydande flertal kvinnor, men 2017 steg männens antal något mera än kvinnornas. Bland invånarna från utomnordiska länder ökade däremot kvinnorna mest och därmed finns det numera något flera kvinnor än män i denna grupp.

Fler svenskspråkiga invånare men sjunkande andel

Antalet svenskspråkiga ökade med nästan 110 personer under året till 25 700, men andelen av befolkningen fortsatte att minska. De som har andra modersmål blev nästan 170 flera och är nu närmare 3 800 eller 13 procent av befolkningen. De finskspråkiga som är den största gruppen omfattar 1 400 personer, ett trettiotal flera än 2016 och närmare 5 procent av invånarna. De som talar rumänska och lettiska ökade med några tiotal vardera och båda grupper består nu av runt 400 personer. Av övriga språkgrupper märks hindi som ökade med 20 personer samt engelska och arabiska som båda växte med ett tiotal.

 

Sedan år 2000 har antalet svenskspråkiga ökat med 1 500 personer och de finskspråkiga med 150, medan invånarna med andra språk har blivit 2 000 flera. Andelen svenskspråkiga har minskat från 94 till 87 procent av Ålands befolkning.

Flera kvinnor än män är medborgare i länder utanför EU

Antalet finska medborgare ökade med 185 under året, medan medborgarna i andra länder blev 90 flera. Medborgare i utomnordiska länder stod för över hälften av denna ökning. Nästan 3 200 personer eller närmare 11 procent av befolkningen är nu utländska medborgare. Av dessa är 1 400 medborgare i Sverige eller ett annat nordiskt land, 1 200 i någon annan EU-stat och 500 i andra länder. Utöver detta är 2 100 personer eller 7 procent av befolkningen medborgare i både Finland och ett annat land, till största delen Sverige.

 

Av de finska medborgarna är en knapp majoritet kvinnor, medan det finns flera män bland de utländska medborgarna. Flera kvinnor än män är dock medborgare i länder utanför EU.

 

Ett antal exceltabeller på ÅSUBs hemsida visar befolkningsstrukturen för hela Åland och i kommunerna.

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik.

PDF iconBeskrivning_av_statistiken.pdf

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax