Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2005

Svag befolkningstillväxt
Befolkningstillväxten på Åland under det första kvartalet 2005 uppgick till nio personer, vilket kan jämföras med en ökning på 19 personer under det första kvartalet 2004 och en ökning på 176 personer under hela 2004. Den preliminära siffran för invånarantalet den 31 mars 2005 blev således 26 539 personer. Orsaken till den svaga ökningen var att årets tre första månader medförde ett födelseunderskott på 16 personer jämfört med ett överskott på tio personer i fjol. Detta beror i sin tur på både minskat antal födda och ökat antal avlidna. Under det första kvartalet 2005 föddes 61 barn, medan 77 personer avled.

Fortsatt stort utomnordiskt flyttningsöverskott
Flyttningsöverskottet växte däremot, från nio personer första kvartalet 2004 till 25 personer i år. Det beror framför allt på att flyttningsunderskottet i förhållande till Finland minskade och uppgick till sju personer. Flyttningen i förhållande till övriga Norden gav ett något större överskott än i fjol, eller nio personer, medan flyttningsöverskottet i förhållande till icke-nordiska länder gav ett oförändrat överskott på 23 personer.

Födelseunderskott i Mariehamn och skärgården
Regionalt sett minskade folkmängden i skärgården p.g.a. både födelse- och flyttningsunderskott, medan landsbygden hade överskott både vad gäller nativiteten och flyttningen och därmed fick en tillväxt av befolkningen. Mariehamn hade ett stort födelseunderskott, men hade ändå en befolkningsökning tack vare överskott i flyttningsrörelsen.

Hela meddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden