Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2006

Den preliminära befolkningsrörelsestatistiken visar att Ålands folkmängd ökade med 57 personer under det första kvartalet 2006. Detta kan jämföras med en ökning på 9 personer under det första kvartalet i fjol och en ökning med 213 personer under hela 2005. De födda uppgick till 73 och de avlidna till 62 personer, vilket gav ett födelseöverskott på 11 personer för det första kvartalet. Flyttningsöverskottet var 46 personer.

Flyttningen i förhållande till Finland visade ett överskott på 19 personer, medan flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden gav ett underskott på 2 personer. Det största överskottet kom från flyttningen i förhållande till icke-nordiska länder som gav ett plus på 29 personer.

Under det första kvartalet ökade folkmängden i Mariehamn med 54 personer och i skärgården med 10 personer, medan den minskade med 7 personer på landsbygden. Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 31 mars 2006 var 26 823 personer.

Hela meddelandet finns tillgänglig som pdf nedan.