Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2007

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2007

 
Den preliminära befolkningsrörelsestatistiken visar att Ålands folkmängd ökade med 44 personer under det första kvartalet 2007. Detta kan jämföras med en ökning på 57 personer under det första kvartalet i fjol och en ökning med 120 personer under hela 2006. De födda uppgick till 80 och de avlidna till 61 personer, vilket gav ett födelseöverskott på 19 personer för det första kvartalet. Flyttningsöverskottet var 25 personer.

Flyttningen i förhållande till Finland visade ett underskott på 26 personer, medan flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden gav ett överskott på 33 personer och flyttningen i förhållande till icke-nordiska länder ett plus på 18 personer.

Under det första kvartalet ökade folkmängden i Mariehamn med 71 personer, medan den minskade med 9 personer på landsbygden och 18 personer i skärgården. Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 31 mars 2007 var 26 967 personer.

Hela meddelandet kan du läsa här.