Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2008

 

Ökad befolkningstillväxt tack vare stort flyttningsöverskott
Ålands folkmängd ökade under det första kvartalet 2008 med 79 personer. Detta kan jämföras med en ökning på 44 personer under det första kvartalet i fjol. De födda uppgick till 79 och de avlidna till 71 personer, vilket gav ett födelseöverskott på 8 personer. Detta var mindre än under motsvarande tid 2007, vilket berodde på att antalet avlidna ökade medan antalet födda var på samma nivå. Ett flyttningsöverskott på 71 personer noterades, vilket var betydligt större än under första kvartalet 2007. Under de senaste 20 åren har ett flyttningsöverskott i samma storleksordning under det första kvartalet noterats bara en gång tidigare, nämligen 2002 då det var 70 personer.

Större flyttningsvinst från länder utanför Norden
Trenden med ett stort flyttningsöverskott från utomnordiska länder fortsätter. Under första kvartalet i år blev överskottet 39 personer, d.v.s. dubbelt mera än under motsvarande tid 2007. Flyttningen i förhållande till Finland som under det första kvartalet 2007 visade ett underskott på 26 personer gav nu ett överskott på 13 personer. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden genererade ett överskott på 19 personer, vilket var mindre än i fjol.

Den största tillväxten i Mariehamn
Under det första kvartalet ökade folkmängden i Mariehamn med 64 personer och på landsbygden med 30 personer. På landsbygden var det främst Jomala som uppvisade växande befolkning, plus 48 personer. Skärgårdens invånarantal den sista mars var 15 personer lägre än vid årsskiftet. Både stadens och landsbygdens folkökning bestod i huvudsak av flyttningsöverskott men också födelsenettot bidrog till tillväxten. Skärgården hade underskott både beträffande nativiteten och flyttningen.

Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 31 mars 2008 var 27 232 personer.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden