Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2010

Befolkningstillväxt tack vare utomnordisk inflyttning

Inflyttningen från utomnordiska länder höll igång en svag befolkningstillväxt på Åland första kvartalet 2010 trots att både nativiteten och flyttningen inom Norden gav underskott. Det föddes 54 barn under kvartalet, ungefär lika många som motsvarande tid i fjol, men antalet avlidna ökade betydligt och blev 66 personer. Det blev således ett födelseunderskott på 12 personer.

Flyttningen i förhållande till Finland gav ett överskott på tre personer, vilket var mindre än i fjol. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden som gav ett stort överskott i fjol visade nu ett underskott på sex personer. Flyttningen till och från utomnordiska länder ledde till ett överskott på 25 personer eller ungefär lika många som första kvartalet 2009. Det totala flyttningsöverskottet sjönk från 82 personer i fjol till 22 personer i år. Befolkningstillväxten blev i år endast 10 personer jämfört med 84 personer i fjol, vilket dock var en ovanligt hög nivå för det första kvartalet.

Staden växer

Alla regioner hade födelseunderskott det första kvartalet. I Mariehamn gjorde dock ett stort flyttningsöverskott att folkmängden växte med 33 personer. Också skärgården hade ett litet flyttningsöverskott, men befolkningen minskade ändå med tre personer. På landsbygden visade även flyttningsrörelsen underskott, varför den totala förändringen blev minus 20 personer.

Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 31 mars 2010 är 27 744 personer.

Hela meddelandet kan du läsa här.