Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2011

Minskad folkmängd på grund av många avlidna

Ålands befolkning minskade med fem personer det första kvartalet 2011 trots att flyttningen gav ett överskott. Minskningen berodde således på att det dog flera än det föddes. Antalet nyfödda var 66, tolv flera än motsvarande tid i fjol, men antalet avlidna ökade med 15 och blev 81 personer, en ovanligt hög siffra för ett enskilt kvartal. 

Flyttningen i förhållande till Finland visade ett underskott på fem personer. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden gav ett plus på en person. Flyttningen till och från utomnordiska länder ledde till ett överskott på 14 personer. Det sammanlagda flyttningsöverskottet sjönk från 22 personer det första kvartalet i fjol till 10 personer i år.

Årets befolkningsminskning på fem personer kan jämföras med en ökning på tio personer motsvarande period i fjol. Detta är första gången sedan 2003 som folkmängden har minskat under årets första kvartal.

Ökning i fem kommuner

Mariehamns befolkning minskade med 4 personer och skärgårdens med 21, medan landsbygdens folkmängd ökade med 20 personer. Det var Jomala och Eckerö som stod för den största ökningen, 15 respektive 10 personer. Också Finström och Sund visade en liten tillväxt. I skärgården var det bara Vårdö som ökade, plus tre personer.

Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 31 mars 2011 är 28 002 personer.

Läs hela meddelandet här

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

 Publicerad 3.5.2011 

 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden