Befolkningsrörelsen 2003

Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 84 personer jämfört med 221 personer år 2002. Födelseunderskottet blev 4 personer jämfört med ett överskott på 33 personer år 2002. Antalet födda minskade jämfört med 2002 och uppgick till 262, vilket är en lägre siffra än årsmedeltalen för perioderna 1971-1980, 1981-1990 och 1991-2000. Antalet avlidna ökade och uppgick till 266 personer. Antalet vigda par var 110, vilket är 20 fler än 2002. Antalet skilsmässor minskade med 9 jämfört med 2002 och blev 56 stycken.

Om du vill läsa hela meddelandet klicka här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden