Befolkningsrörelsen 2003

Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 84 personer jämfört med 221 personer år 2002. Födelseunderskottet blev 4 personer jämfört med ett överskott på 33 personer år 2002. Antalet födda minskade jämfört med 2002 och uppgick till 262, vilket är en lägre siffra än årsmedeltalen för perioderna 1971-1980, 1981-1990 och 1991-2000. Antalet avlidna ökade och uppgick till 266 personer. Antalet vigda par var 110, vilket är 20 fler än 2002. Antalet skilsmässor minskade med 9 jämfört med 2002 och blev 56 stycken.

Om du vill läsa hela meddelandet klicka här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden