Befolkningsrörelsen 2004

Befolkningsrörelsen 2004

Den preliminära befolkningsrörelsestatistiken visar att befolkningstillväxten på Åland år 2004 uppgick till 176 personer, vilket var nästan dubbelt mera än 2003. Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 157 personer, medan födelseöverskottet blev 19 personer. Antalet födda ökade jämfört med 2003 och uppgick till 279, medan antalet avlidna minskade något och uppgick till 260 personer.

Antalet vigda par ökade till 133, vilket är den största årliga siffran sedan 1971. Antalet skilsmässor minskade något jämfört med 2003 och blev 52 stycken.

I Mariehamn ökade folkmängden med 82 personer och på landsbygden med 108, medan skärgårdens folkmängd minskade med 14 personer. Den preliminära siffran för invånarantalet 31.12.2004 var 26 523 personer.

Flyttningsöverskottet i förhållande till icke-nordiska länder blev rekordstort och uppgick till 119 personer. Flyttningsöverskottet i förhållande till Finland uppgick till 84 personer, medan flyttningen i förhållande till övriga Norden gav ett underskott på 46 personer.

Vill du läsa hela meddelandet här.