Befolkningsrörelsen 2005, preliminära siffror

Den preliminära befolkningsrörelsestatistiken visar att befolkningen på Åland år 2005 ökade med 213 personer, vilket var 21 personer mera än 2004. Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 201 personer, medan födelseöverskottet blev 12 personer. Antalet födda minskade från 2004 och uppgick till 268, medan antalet avlidna var 256 personer, vilket också det är en liten minskning.

Både antalet vigda par och antalet skilsmässor minskade och uppgick till 108 respektive 40 stycken.

I Mariehamn ökade folkmängden med 63 personer och på landsbygden med 174, medan skärgårdens folkmängd minskade med 24 personer. Skärgården hade underskott både beträffande nativiteten och flyttningen, medan landsbygden uppvisade både födelse- och flyttningsöverskott. Också Mariehamn hade flyttningsöverskott, men födelsenettot för staden var däremot negativt, hittills enda gången under perioden 1971 - 2005. Av de enskilda kommunerna hade elva stycken befolkningstillväxt, Jomala mest med 102 personer.

Den preliminära siffran för invånarantalet 31.12.2005 är 26 743 personer.

Flyttningsöverskottet i förhållande till icke-nordiska länder ökade ytterligare något och uppgick till 113 personer, medan flyttningsöverskottet i förhållande till Finland minskade till 55 personer. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden gav nu ett överskott på 33 personer efter att ha uppvisat ett underskott år 2004. Bruttoinflyttningen från såväl icke-nordiska länder som från Sverige jämte övriga Norden var rekordstor och uppgick till 138 respektive 402 personer.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden