Befolkningsrörelsen 2006

 
Antalet födda på Åland ökade 2006 och blev 295 personer, vilket är 27 flera än 2005 och den högsta siffran sedan 1998. De avlidna var 256, eller något färre än 2005. Detta gjorde att födelseöverskottet steg till 39 personer 2006 från att ha varit bara 9 personer år 2005.

Trots detta sjönk befolkningstillväxten till 120 personer jämfört med 214 personer året innan, eftersom flyttningsöverskottet mer än halverades och blev 81 personer. Detta beror till en del på att flyttningsöverskottet i förhållande till Finland minskade och uppgick till 43 personer, vilket är 14 färre än 2005. Betydligt större blev dock förändringen av flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden som gav ett underskott på 72 personer efter att ha visat plus 46 personer 2005. Endast flyttningsöverskottet i förhållande till utomnordiska länder ökade något och blev 110 personer, vilket är en person mera än det tidigare rekordet från 2004.

Enligt de preliminära siffrorna minskade skärgårdens befolkning med 12 personer under 2006, medan landsbygden ökade med 106 personer och Mariehamn med 26 personer. Mariehamn och landsbygden hade både födelse- och flyttningsöverskott, medan skärgårdens minskning beror på ett födelseunderskott som inte uppvägdes av det tillskott som flyttningen gav. De enskilda kommuner som hade den största ökningen var i tur och ordning Jomala, Lemland, Hammarland, Mariehamn och Finström. Också Vårdö hade en stor ökning i förhållande till folkmängden.

Den preliminära siffran för Ålands invånarantal 31.12.2006 är 26 886 personer.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden