Befolkningsrörelsen 2007 Prel.siffror

Ökad befolkningstillväxt
Ålands befolkning ökade med 173 personer under 2007 enligt de preliminära befolkningsrörelsesiffrorna. Detta kan jämföras med att befolkningsrörelsen år 2006 gav ett plus på 126 personer. Det föddes 284 barn, vilket är elva färre än 2006, men ändå den näst högsta siffran under 2000-talet. Antalet avlidna var 246, också det elva under 2006 års nivå. Detta gjorde att födelseöverskottet blev oförändrat 38 personer. 

Flyttningsnettot ökade däremot och uppgick till 135 personer. Kompletta siffror för bruttoflyttningen saknas ännu, men det framgår i alla fall att flyttningsrörelsen i förhållande till Finland gav ett nollresultat, d.v.s. lika många flyttade in som ut. Om detta håller i sig till de slutliga siffrorna är det första gången sedan 1956 som flyttningen mellan Åland och Finland inte har gett Åland ett överskott. Flyttningsrörelsen gentemot Sverige och övriga Norden gav däremot ett överskott på 30 personer efter att ha visat ett minus på 67 personer 2006. Denna förändring beror på både ökad inflyttning och minskad utflyttning. Flyttningen till och från utomnordiska länder bidrog dock med det största överskottet eller 105 personer, vilket var något mindre än 2006 men fortfarande på den höga nivå som har varit rådande sedan 2004 

27 000 ålänningar
Hur stor den slutliga folkmängdsförändringen var under 2007 blir klart i slutet av februari när det officiella invånarantalet för 31.12.2007 är fastställt. Den preliminära siffran för Ålands folkmängd vid årsskiftet var 27 096 personer.

Skärgårdens befolkning minskade med 15 personer, medan landsbygdens invånarantal ökade med 147 personer och Mariehamns med 41 personer. Befolkningsrörelsen gav ett plus i åtta kommuner och ledde till ett minskat invånarantal i åtta. Störst var ökningen i Jomala eller 107 personer.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden