Befolkningsrörelsen 2009, preliminära siffror

Fortsatt stor folkökning

År 2009 var det fortsättningsvis en stor folkökning på Åland om än något mindre än 2008. En ökning på nästan 250 personer enligt de preliminära siffrorna innebär en tillväxt på 0,9 procent. Antalet födda minskade och blev 268. Genom att antalet avlidna sjönk nästan lika mycket, till 230, hölls födelseöverskottet på ungefär samma nivå som 2008 och blev 38 personer. Den något avmattade tillväxten förklaras således i huvudsak av att flyttningsöverskottet sjönk. Det var dock fortfarande stort, 210 personer, en nivå som har överskridits endast två gånger under de senaste 35 åren.

Något mindre men ändå stor utomnordisk inflyttning

Kompletta siffror för bruttoflyttningen saknas ännu, men det framgår i alla fall att flyttningsöverskottet i förhållande till Finland minskade jämfört med 2008 och blev 67 personer. Samtidigt ökade överskottet i förhållande till Sverige och övriga Norden till 50 personer, den största siffran sedan 1990. Liksom de fem föregående åren var det dock flyttningen i förhållande till utomnordiska länder som gav det största överskottet 2009 eller 93 personer, vilket var något lägre än de senaste åren. Nedgången beror i huvudsak på att inflyttningen minskade. Den blev nu 135 personer, men också det är en hög siffra. Bara 2007 och 2008 har inflyttningen från utomnordiska länder varit större.

 

Befolkningen närmar sig 28 tusen

Den preliminära siffran för invånarantalet 31 december 2009 är 27 704. Hur stor den slutliga folkmängdsförändringen var under 2009 blir klart i slutet av februari när det officiella invånarantalet för 31.12.2009 är fastställt. De senaste åren har den slutliga siffran för folkökningen varit högre än den preliminära.

I statistikmeddelandet finns det längre tidsserier och också uppgifter om kommunerna och regionerna.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom@asub.ax

Publicerad den 2.2.2010

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden