Befolkningsrörelsen 2009, slutliga siffror

Flyttningen allt viktigare för befolkningstillväxten

Ålands befolkning ökade med 278 personer år 2009. Nu när de slutliga befolkningsrörelsesiffrorna är klara kan vi se mera i detalj vad som ligger bakom tillväxten.

Färre födda
Antalet födda minskade jämfört med 2008 och var 267, medan antalet avlidna var nästan lika många som året innan eller 247 personer. Födelseöverskottet blev således 20 personer år 2009, vilket är bara hälften mot 2008. Det var främst bland kvinnor under 30 år som barnafödandet minskade. Nästan 63 procent av de nyfödda hade en mor som hade fyllt 30 år.

Inflyttare från 37 länder, nästan hälften från Sverige
Bruttoinflyttningen år 2009 var 953 personer, vilket var i stort sett lika många som 2008. Av dessa kom 459 från Sverige, vilket var flest hittills. Från Finland kom 318 inflyttare och från de övriga nordiska länderna 23 personer. Inflyttningen från icke-nordiska länder uppgick till 153 personer. Av dessa kom 103 från EU-länder och 13 från europeiska länder utanför EU, medan 36 personer flyttade in från andra världsdelar. Procentuellt fördelade sig inflyttningen enligt följande: Från Sverige kom 48 procent, från Finland 33 procent, från övriga Norden 2 procent och från utomnordiska länder 16 procent av de inflyttade.

Om man ser till enskilda länder var det Lettland som bidrog med flest inflyttare efter Sverige och Finland, eller 37 stycken. Därefter följde Estland med 18, Norge med 17, Rumänien med 12 och Tyskland med 11 personer. Av icke-europeiska länder var det Thailand och USA som låg främst med vardera åtta inflyttade till Åland. Totalt flyttade det in personer till Åland från 37 olika länder 2009, från 13 av dem dock bara en enda person.

Få lämnar Norden
De utflyttade minskade något och blev 700 stycken. Av dem hade 57 procent eller 398 personer Sverige som destinationsland. Till Finland flyttade 247 och till övriga Norden 13 personer. Utflyttningen till icke-nordiska länder var 42 personer, vilket var något mera än tidigare år, men fortfarande en låg nivå jämfört med inflyttningen därifrån. Tio personer flyttade till Norge som därmed kommer på tredje plats av de enskilda länderna, om än långt efter Sverige och Finland. Åtta personer flyttade till Rumänien och sex vardera till Thailand och Kanada. Totalt 22 länder fick ta emot utflyttare från Åland.

Största flyttningsöverskottet på 36 år
Nettoresultatet av in- och utflyttningen blev ett flyttningsöverskott på 253 personer, vilket är den största siffran sedan 1973. Flyttningen Åland–Finland bidrog med 71 personer av detta överskott och flyttningen gentemot Sverige med 61 personer. Flyttningen till och från de övriga nordiska länderna gav ett plus på tio personer, medan världen utanför Norden stod för ett överskott på 111 personer. Av detta kom hälften eller 56 personer från flyttningen mellan Åland och Baltikum.

Födelse- och flyttningsöverskott gav tillsammans en ökning på 273 personer. Därtill kommer posten ”korrigering” som var fem personer. Korrigeringarna innehåller tillägg och strykningar som har gjorts i befolkningsregistret för att detta skall stämma överens med verkligheten.

Jämfört med den preliminära befolkningsrörelsestatistiken som publicerades i februari blev den slutliga siffran för flyttningsöverskottet större, medan födelseöverskottet blev mindre eftersom den preliminära siffran för antalet avlidna var något för låg.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Befolkningsrörelsen efter kommun 2009
Födda och döda 1951-2009 
In- och utvandring efter land 1990-2009 visar flyttningen till och från Finland, Sverige, övriga Norden och övriga världen.

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik:
Befolkningsrörelsen, hela Åland, 1971–2009 efter händelse och år
Befolkningsrörelsen 1980–2009 efter kommun, händelse och år
Levande födda 1991–2009 efter år, kommun och moderns ålder
Döda 1991–2009 efter kön, år, kommun och åldersgrupp
In- och utflyttning efter land och år 1987-2009 visar varje enskilt flyttningsland.

Beskrivning av statistiken

Publicerad 15.6.2010

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax

 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden