Befolkningsrörelsen 2010, slutliga siffror

Ökad inflyttning från utomnordiska länder

Ålands befolkning ökade med 273 personer år 2010. Nu när de slutliga befolkningsrörelsesiffrorna är klara kan man se mera i detalj vad som ligger bakom tillväxten.

Yngre mödrar bidrog till större födelseöverskott

Antalet födda steg med 19 personer jämfört med 2009 och var 286, varav 146 flickor och 140 pojkar. Det var bland kvinnor under 30 år som barnafödandet ökade, medan det minskade bland kvinnor som var äldre än 30. Andelen nyfödda som hade en mor under 30 år ökade från 37 procent 2009 till 48 procent i fjol, den högsta andelen på 13 år. 

Antalet avlidna minskade med 14 och uppgick till 233, 114 kvinnor och 119 män. Av de avlidna kvinnorna var 28 procent 90 år eller äldre och av männen 12 procent. Födelseöverskottet, d.v.s. antal födda minus antal döda, ökade från 20 personer år 2009 till 53 år 2010, vilket är den näst högsta siffran hittills under 2000-talet.

Rekordstor inflyttning från utomnordiska länder

Inflyttningen år 2010 var 873 personer, vilket var 80 färre än 2009. Av dessa kom 391 från Sverige, 292 från Finland och 14 från de övriga nordiska länderna. Antalet inflyttare från både Sverige och Finland var mindre än 2009. Inflyttningen från icke-nordiska länder uppgick till 176 personer, en ökning med drygt 20 och den största siffran hittills. Av dessa kom 117 från EU-länder och 7 från europeiska länder utanför EU, medan 47 personer flyttade in från andra världsdelar. Procentuellt fördelade sig inflyttningen på ursprungsland enligt följande: Sverige 45 procent, Finland 33 procent, övriga Norden 2 procent och utomnordiska länder 20 procent.

 

Om man ser till enskilda länder var det Lettland och Rumänien som bidrog med flest inflyttare efter Sverige och Finland. Från Lettland flyttade 37 personer in och från Rumänien 31. Därefter följde Spanien med 14 och Norge med 12 personer. Estland och Libanon bidrog med nio personer vardera, Thailand med åtta och Indien med sju. Det kom inflyttare till Åland från 37 olika länder år 2010, från 17 av dem dock bara en enda person.

Överskott mot Sverige trots stor utflyttning dit

De utflyttade minskade med 50 personer och blev 649 stycken. Av dem hade drygt hälften, 348 personer, Sverige som destinationsland och 251 flyttade till Finland. Till övriga Norden flyttade 13 personer, varav 9 till Norge. Utflyttningen till icke-nordiska länder var 37 personer, varav endast 9 flyttade till ett utomeuropeiskt land. Totalt 22 länder fick ta emot utflyttare från Åland.

Nettoresultatet av in- och utflyttningen blev ett flyttningsöverskott på 224 personer, vilket är 30 färre än 2009. Flyttningen Åland–Finland bidrog med 41 personer av detta överskott och flyttningen gentemot Sverige med 43 personer. Flyttningen till och från de övriga nordiska länderna gav ett plus på endast en person. I förhållande till utomnordiska länder uppstod ett överskott på 139 personer. Av detta stod Baltikum, övriga Europa och resten av världen vardera för ett överskott i storleksordningen 40–50 personer.

  

Födelse- och flyttningsöverskott gav tillsammans en ökning på 277 personer. Från detta dras posten ”korrigering” som var fyra personer, varvid förändringen av folkmängden blev 273 personer. Korrigeringarna innehåller tillägg och strykningar som har gjorts i befolkningsregistret för att detta skall stämma överens med verkligheten.

Jämfört med den preliminära befolkningsrörelsestatistiken som publicerades i februari blev den slutliga siffran för flyttningsöverskottet hela 60 personer större, medan födelseöverskottet var i stort sett detsamma. 

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Födda och döda 1951–2010

In- och utvandring efter land 1990-2010 visar flyttningen till och från Finland, Sverige, övriga Norden och övriga världen

Befolkningsrörelsen efter kommun 2010

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik:
Befolkningsrörelsen, hela Åland, 1971–2010 efter händelse och år

Befolkningsrörelsen 1980–2010 efter kommun, händelse och år

Levande födda 1991–2010 efter år, kommun och moderns ålder

Döda 1991–2010 efter kön, år, kommun och åldersgrupp

In- och utflyttning 1987-2010 efter land och år visar varje enskilt flyttningsland.

Beskrivning av statistiken

Publicerad 15.6.2011

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden